Brann & Sikkerhet - Forskudd årsabonnement

 
image
Artikkelnr. 1686
560,00 NOK  eks. mva.
Sammenlign

Fagtidsskriftet Brann & Sikkerhet gis ut av Norsk brannvernforening. Den første utgaven av bladet kom i 1926.

Brann & Sikkerhet skal virke for bedre brannsikkerhet på mange plan i samfunnet. Bladet tar blant annet for seg endringer i lover og forskrifter, organisering av det offentlige brannvernarbeidet, administrative og tekniske løsninger innenfor brannvernet, aktuelt reportasjestoff om branner og andre ulykker som har inntruffet, orientering om nye produkter og tjenester, artikler om andre sikkerhetsrelaterte temaer for hjemmet, industri og næringsliv, orientering om relevant litteratur og en leverandøroversikt over aktuelle produkter og tjenester. Bladet utgis åtte ganger i året.